______________________________________

015Ε & Ν011Υ - Κοινωνιολογία

Υλικό μαθήματος (14.10.2013)

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
http://www.youtube.com/watch?v=xsK7OKCfUFk


Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
http://www.grsr.gr/preview.php?c_id=297

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας