______________________________________

Επικοινωνία

 

Διευθύντρια Εργαστηρίου (Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια)

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας (Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής - Τηλ. 2310998783)

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας