______________________________________

Ελένη Δημητριάδου

ΕΕΔΙΠ

edimitri@agro.auth.gr

 

Βιογραφικό Σημείωμα

 

308Y - Οικονομική Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Επιχειρηματικό Σχέδιο (28.3.2013) [Συνημμένο Αρχείο]

SWOT Analysis (5.4.2013) [Συνημμένο Αρχείο]

Προϋπολογισμός Ταμειακών Ροών (15.4.2013) [Συνημμένο Αρχείο]

Ανάλυση "Νεκρού Σημείου" (23.4.2013) [Συνημμένο Αρχείο]

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας