______________________________________

Σχετικά Πειράματα και videos

Κοινωνική Μηχανική (Το πείραμα των 5 πιθήκων)

 

Το Πείραμα Συμμόρφωσης (The Asch Conformity Experiment)

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας