______________________________________

Ν026E - Επιχειρηματικότητα στον Αγροτικό Τομέα

 

Ύλη Εξετάσεων [Συνημμένο Αρχείο] NEW (2.6.2015)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ:

Καινοτομία και επιχειρηματικότητα [Συνημμένο Αρχείο] NEW (2.6.2015)

Εισαγωγή στην επιχειρηματική εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτική [Συνημμένο Αρχείο] NEW (2.6.2015)

e-επιχειρηματικότητα [Συνημμένο Αρχείο] NEW (2.6.2015)

Μέντορινγκ - Ηγεσία [Συνημμένο Αρχείο] NEW (2.6.2015)

Επιχειρηματικό Σχέδιο [Συνημμένο Αρχείο] NEW (2.6.2015)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Γυναικείες επιχειρήσεις στην ύπαιθρο [Συνημμένο Αρχείο] (10.6.2014)

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων [Συνημμένο Αρχείο] (10.6.2014)

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Η νέα πρόκληση στο Επιχειρείν  [Συνημμένο Αρχείο] (5.6.2014)

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας