______________________________________

Όλγα Ιακωβίδου

Καθηγήτρια Αγροτικού Τουρισμού

 

344Ε - Αγροτικός Τουρισμός (σχετικά άρθρα)

Κατάλογος γυναικείων συνεταιρισμών (1 αρχείο):  z1.doc (23.5.2012)

Γυναικείοι συνεταιρισμοί (1 αρχεί0): z1.pdf (23.5.2012)

Εμπειρίες από την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ελλάδα (1 αρχεί0): t21.pdf (24.5.2012)

Αγρο(τ0)τουρισμός και τοπική ταυτότητα (1 αρχεί0): t22.pdf (24.5.2012)

Αγροτικός τουρισμός: η ελληνική πραγματικότητα (1 αρχεί0): t23.pdf (24.5.2012)

Αγροτικός τουρισμός - Αγροτουριστικό προϊόν - Κίνητρα για την υλοποίηση αγροτουριστικών επενδύσεων (1 αρχεί0): t24.pdf (24.5.2012)

Ο αγροτικός τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου (1 αρχεί0): t25.pdf (24.5.2012)

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας