______________________________________

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 

1. Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια Αγροτικού Τουρισμού (Διευθύντρια Εργαστηρίου)

2. Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Καθηγήτρια Γεωργικής Εκπαίδευσης

3. Μαρία Παρταλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αγροτικής Κοινωνιολογίας

4. Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικών Εφαρμογών

5. Eλένη Δημητριάδου, ΕΕΔΙΠ

 

______________________________________

Συνεργάτες - Υποψήφιοι Διδάκτορες - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας