______________________________________

Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού

Καθηγήτρια Γεωργικής Εκπαίδευσης - Διευθύντρια Εργαστηρίου

 

Προσωπικά Στοιχεία - Βιογραφικό Σημείωμα - Φοιτητές - Μαθήματα

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας