______________________________________

Όλγα Ιακωβίδου

Καθηγήτρια Αγροτικού Τουρισμού

 

Προσωπικά Στοιχεία - Βιογραφικό Σημείωμα - Φοιτητές - Μαθήματα

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας