______________________________________

Μαρία Παρταλίδου

Λέκτορας Αγροτικής Κοινωνιολογίας

parmar@agro.auth.gr

 

"XXV Congress of the European Society for Rural Sociology (ESRS)"

 

Προσωπικά Στοιχεία - Βιογραφικό Σημείωμα - Φοιτητές - Μαθήματα

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας