______________________________________

Αναστάσιος Μιχαηλίδης

Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικών Εφαρμογών

tassosm@auth.gr

 

Προσωπικά Στοιχεία - Βιογραφικό Σημείωμα - Συνεργάτες - Μαθήματα - Projects

Researcher ID - ResearchGate - Scholar Google - Προσωπική Ιστοσελίδα

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας