______________________________________

Δίκτυο Συνεργατών

 

Ελένη Δημητριάδου, ΕΕΔΙΠ Α.Π.Θ.

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας