______________________________________

Δίκτυο Συνεργατών

 

Ιωάννα Αποστολίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Παρασκευή Αργύρη, M.Sc. Α.Π.Θ.

Γεώργιος Καλέμος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Α.Π.Θ.

Γεώργιος Κούντιος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Πετρούλα Λίλτση, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Α.Π.Θ.

Ανατολή Μαραντίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Ζωή Μπαβέλη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Α.Π.Θ.

Αναστασία Μυλοπούλου, M.Sc. Α.Π.Θ.

Βασιλική Σέμου, M.Sc. Α.Π.Θ.

Άννα Τοκαλάκη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Α.Π.Θ.

Χρυσάνθη Χαρατσάρη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Α.Π.Θ.

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας