______________________________________

Αναστάσιος Μιχαηλίδης

Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικών Εφαρμογών

 

Μαθήματα πτυχίου:

Ν011Υ -Κοινωνιολογία

N106Υ - Γεωργικές Εφαρμογές

N120E - Αγροτική Κοινωνιολογική Έρευνα

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας