Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γεωπονική Σχολή

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Μιχαηλίδης Αναστάσιος, Λέκτορας Γεωργικών Εφαρμογών

Τ.Θ. 232 – Τ.Κ. 541 24

Τηλ. 2310998783

Θεσσαλονίκη

e-mail: tassosm@auth.gr

http://users.auth.gr/tassosm

 

 

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Διεθνές-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Grundtvig διοργάνωσε τον Οκτώβριο του 2011 (12-21 Οκτωβρίου) στο Α.Π.Θ. 10-ήμερο εκπαίδευσης για μετανάστες ηλικίας 35 ετών και άνω με θέμα "UNUSED POTENTIALS FOR SENIOR MIGRANTS" στην ελληνική γλώσσα (με ταυτόχρονη μετάφραση και στην αγγλική γλώσσα).

 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 15 συνολικά μετανάστες από διάφορες χώρες όπως Αλβανία, Γεωργία, Καζακστάν, Ιράν και Ρωσία.

 

Τα αντικείμενα τη εκπαίδευσης αναφέρονταν στις ανεκμετάλλευτες δεξιότητες των μεταναστών στην Ελλάδα και περιλάμβαναν εκτός άλλων: (α) διαχείριση συναισθημάτων (β) διαχείριση projects (γ) ιδιαιτερότητες της Ελλάδας ως χώρα υποδοχής μεταναστών, (δ) μαιευτική μέθοδος κ.α. ενώ ιι εκπαιδευτές προέρχονταν από την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Φιλανδία και την Ιταλία.

 

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου δημιουργήθηκε ένας «οδηγός καλών πρακτικών» με τίτλο «Help! I need somebody. Migrants help migrants: A practical Guide». Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

 

Mε εκτίμηση

 

Α. Μιχαηλίδης,

Λέκτορας Α.Π.Θ.