ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Μαρία Παρταλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

e-mail: tassosm@auth.gr  & parmar@agro.auth.gr

 

 

 

 

Αγροτική Κοινωνιολογική Έρευνα

Ύλη εξετάσεων: NEO 2.6.2015

 

1. Από το βιβλίο (Εισαγωγή στην Κοινωνιολογική Έρευνα, Εarl Babbie, (Επιμέλεια: Κ. Ζαφειρόπουλος) Εκδόσεις: ΚΡΙΤΗΚΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(τα υπόλοιπα κεφάλαια είναι εκτός ύλης)

 

2. Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων συζητήθηκαν επιπλέον τα ακόλουθα ζητήματα τα οποία περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη:

(α) Ερευνητική δεοντολογία

(γ) Βάσεις δεδομένων επιστημονικής βιβλιογραφίας

(δ) Έρευνα στην πράξη

(ε) Συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών

(στ) Δειγματοληψία

(ζ) Μεταβλητές έρευνας / αξιοπιστία / εγκυρότητα

(η) Ιδανική παρουσίαση

(θ) Σύστημα APA

 

 3. Παραδόσεις του μαθήματος σε μορφή Power Point: [pr.zip]

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελική βαθμολογία κάθε φοιτητή θα αποτελείται από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων προσαυξημένο με το βαθμό της προαιρετικής εργασίας