______________________________________

Μαρία Παρταλίδου

Λέκτορας Αγροτικής Κοινωνιολογίας

 

Mαθήματα πτυχίου:

322Ε - Αγροτική Κοινωνιολογική Έρευνα

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας