______________________________________

Έρευνα (Research) / Δημοσιότητα (Dissemination)

Εκδήλωση-Hμερίδα με θέμα: Καλές Πρακτικές Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων"
(Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, 12:00 μ.μ. - Αμφιθέατρο Δ'  Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.)
 [Πρόσκληση]

UPS Letter - UPS Blog - UPS Project - BioBRAND Project - Αστική Γεωργία

SuWaNu Project: Website & Social Media

SuWaNu Institutional video (Greek)                          SuWaNu End-users video (Greek)
 

ILHAM-EC Project: Website & Social Media (Facebook)

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας