______________________________________

Έρευνα (Research) / Δημοσιότητα (Dissemination)

 

UPS Letter - UPS Blog - UPS Project - BioBRAND Project - Αστική Γεωργία

SuWaNu Project: Website & Social Media

SuWaNu Institutional video (Greek)                          SuWaNu End-users video (Greek)
 

ILHAM-EC Project: Website & Social Media (Facebook)

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών & Αγροτικής Κοινωνιολογίας

(5 Μάιου 2015 - Αμφιθέατρο Τρ. Πειραιώς, Λαδάδικα-Θεσσαλονίκη)

Κεντρικός Ομιλητής: Τάσος Χανιώτης

Διευθυντής Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων
Γ.Δ. Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
[Εισήγηση] [Παρουσίαση]

 

Iστοσελίδα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας